YourCX

Firma świadczy profesjonalne usługi dla lekarzy weterynarii, techników i studentów - konferencje, warsztaty i kursy z różnych dziedzin weterynarii oraz prowadzenia social media. Wykorzystali¶my tê metodê ju¿ w kilkunastu projektach doradczych Innovatiki. I gwarantujê, ¿e Twórc± Wyj±tkowym, modeluj±cym biznes, mo¿e byæ w³a¶ciciel niewielkiej firmy lub start-up'u, który chce wej¶æ na nowy rynek. Mo¿e nim byæ prezes ¶redniej firmy, który opracowuje nowy produkt dla nowej grupy docelowej. Mo¿e nim byæ wreszcie dyrektor strategii w korporacji lub organizacji pozarz±dowej, który szuka najlepszego kierunku rozwoju.
Man vs debt - Adam Baker to człowiek, który zdobył ogromną popularność dzięki otwartemu i uczciwemu prezentowaniu swoich zmagań z długami, dążeniu do minimalizmu oraz szukaniu sensu w życiu. Obecnie inspiruje dziesiątki tysięcy ludzi. Polecam obejrzenie jego prezentacji na konferencji TEDx. Dziel się tym co Cię stresuje z innymi. To może być Twój wspólnik, rodzina, przyjaciel.
Głów­nym celem firmy jest słu­że­nie waszemu życiu (a nie na odwrót). System sta­nie się waszym roz­wią­za­niem na professional­blemy nie­prze­wi­dy­wal­nych ludzi, instru­males­ta­li­zu­jąc pro­ces, w trak­cie któ­rego podej­mo­wane są decy­zję, jed­no­cze­śnie eli­mi­nu­jąc, gdy tylko to moż­liwe, potrzebę podej­mo­wa­nia takich decyzji. Konferencja miała miejsce w Centrum Kongresowym ICE (International Conferences and Entertainment) Kraków Jest to nowoczesny budynek umożliwiający profesjonalną organizację kongresów przy Moście Grunwaldzkim w Krakowie z widokiem na Wawel. Ma bardzo dużą powierzchnię i może ugościć naraz nawet 3200 osób.
Nie możecie wie­dzieć tego wszyst­kiego, ale jakie­kol­wiek stan­dardy są lep­sze niż żadne. Na panel dyskusyjny dotarłam nieco spóźniona, czego żałuję, bo temat był bardzo interesujący. Zwłaszcza gdy rozmowa zeszła na problemy ze znalezieniem przez kobiety pracy po 40-stce lub downside niskiej samooceny, jako przyczyny niskich zarobków. Szkolimy agencje reklamowe i kreatywne, studia graficzne, startupy oraz firmy i przedsiębiorców sektora kreatywnego z zakresu prawa własności intelektualnej. Poznaj naszą ofertę szkoleniową.
blog o urodzie umierać, to ze stylem. Północnokoreańskie władze wymyśliły taki oto sposób pozbywania się szczególnie upierdliwych wrogów narodu. Z jakichś przyczyn nie stosuje się tej metody egzekucji zbyt często. Chciałam zorganizować spotkanie z twoim udziałem na ten temat ww. w naszym biurze, lub poprzez skype. Przedsiębiorca: professional­to­typ fran­czyzy to medium, za pomocą któ­rego wizja przy­biera formę w praw­dzi­wym świe­cie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *